• De bron van alle energie op aarde!
  • Uw eigen energiecentrale...
  • Schone energie voor iedereen.

Starten met zonne-energie

Ons doel is u te voorzien van uw eigen energiecentrale op uw dak, en er voor te zorgen dat het u ook nog iets oplevert! Zonne-energie is in onze optiek gewoonweg een prima investering, zowel financieel als maatschappelijk. U investeert hiermee zowel in uw eigen toekomst als die van uw kinderen!

Advies

We adviseren u allereerst over de financiële aspecten van uw investering in zonnepanelen. Want wij zien zonnestroom in eerste instantie als een financieel instrument, en dat moet natuurlijk wel renderen!

De eerste vragen zijn dus:

  1. In hoeverre zijn zonnepanelen rendabel voor uw situatie?
  2. Hoeveel zou u dan moeten investeren?
  3. Wat is het rendement van deze investering over de bedrijfsperiode?
  4. Hoe maak ik optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden van deze investering?


Uit de antwoorden op deze vragen komen ook gegevens die laten zien hoe snel u ze al weer terugverdient hebt en ze laten duidelijk zien waarom het uitermate slim is te investeren in zonnepanelen op uw dak.

Ook kunnen we uw meer technische en operationele vragen beantwoorden, zoals:

  • Hoe werkt teruglevering van stroom, zowel technisch als financieel?
  • Hoe zit een zonnepaneelsysteem in elkaar?
  • Waar moet je bij de aanschaf en installatie op letten?
  • Hoe zit het met het onderhoud?

Aanbieding Beter Zon

In bijna alle gevallen is men na ons advies enthousiast geworden over de mogelijkheden van zonne-energie. Dan wordt het tijd een gedegen adviesvoorstel neer te leggen, met daarbij een aanbod om het systeem te plaatsen. Dit is altijd maatwerk, gebaseerd op de situatie op of rondom uw bedrijfspand of woning en heeft als doel het optimale rendement uit uw investering te halen. Vanwege onze korte lijnen met de leveranciers van zonnepaneelsystemen kunnen we u daarna een scherp voorstel doen.

Plaatsing

Het plaatsen gebeurt door onze ervaren monteurs die al menig zonnepaneelsysteem hebben geïnstalleerd. Conform uw wensen worden de systemen op uw dak geplaatst en wordt de elektrische installatie geplaatst en aangesloten op een extra groep in uw meterkast.

Garantie

Op het geïnstalleerde systeem leveren wij u 1 jaar garantie. In de praktijk blijkt dat in het geheel niet noodzakelijk. Op de panelen zelf zit tot 10 jaar garantie en daarnaast een opbrengstgarantie van minimaal 90% na 10 jaar en 80% na 25 jaar. De fabrikanten hebben zo veel ervaring in de productie dat we zonder overdrijven kunnen stellen dat de panelen 30 jaar of meer mee gaan.

Monitoring & onderhoud

Het hele systeem is vanuit een rendementsgedachte geleverd, dus moet er ook voor worden gezorgd dat u uw (financiële) rendement kunt behalen. Om die reden wordt uw investering bewaakt indien u dat wenst. U kunt zelf de opbrengsten van uw systeem bijhouden op de computer en monitoren of alles naar tevredenheid draait.

In de praktijk zijn er vrijwel nooit problemen die verder gaan dan een losgeschoten kabeltje. Wel komt het voor dat de omgeving van uw systeem veranderd, zoals bijvoorbeeld begroeing die te snel groeit en schaduw op uw systeem werpt.

Tagged Under