• De bron van alle energie op aarde!
  • Uw eigen energiecentrale...
  • Schone energie voor iedereen.

BTW teruggave mogelijk bij aanschaf van zonnepanelen

Per 26 september 2013 is er na Kamervragen aan Staatssecrataris Weekers (Financiën) meer duidelijk geworden omtrent de mogelijkheid om Omzetbelasting (BTW) terug te vragen op uw zonne-installatie.

Volgens de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Fuchs (voor de specialsiten: zaak C-219/12) heb je als particulier recht hebt op teruggave van de betaalde BTW op zonnepanelen. Fuchs is een Oostenrijkse particulier die in 2005 zonnepanelen op het dak van zijn privéwoning heeft geinstalleerd en stroom begon terug te leveren.

Het Europese Hof van Justitie heeft nu laten weten het eens te zijn met de argumentatie, dat hij door het terugleveren van de opgewekte energie als btw-ondernemer kan worden aangemerkt. In dat geval moet er ook BTW aan de staat betaald worden over de geleverde stroom. Maar het voordeel is dat dan ook de eerder betaalde BTW (van aanschaf en plaatsing) verrekend mag worden! Oftewel: bij aanschaf kan de BTW dan worden terug gevraagd van de Belastingdienst, waarna in de daaropvolgende jaren BTW moet worden berekend en in principe ook afgedragen over de opbrengsten (voor zover nu bekend niet over het eigen verbruik).

Geldt deze BTW teruggave op zonnepanelen ook in Nederland? En wat moet u ervoor doen?

Onder de huidige Belastingwetgeving in Nederland kunt u reeds in aanmerking komen voor belastingteruggaaf als ondernemer. U dient zich daarvoor aan te melden bij de Belastingdienst middels het formulier: “Opgaaf Startende Onderneming”. De Belastingdienst zal dan binnen 5 werkdagen beoordelen of u ondernemer bent in de zin van de BTW. U ontvangt daarna een BTW-nummer. Middels dit BTW-nummer kunt u alle facturen met een factuurdatum ná de toekenning van de BTW-plicht die betrekking hebben op uw zonne-installatie terug vragen.

Omdat u daarmee (in ieder geval voor de BTW) ondernemer bent, dient u aan de energieleverancier (die bij teruglevering de stroom in feite van u afneemt) een factuur uit te reiken. Deze factuur moet daarbij ook voldoen aan de factuurvereisten voor de BTW. Verder zult u per BTW-periode (meestal eens per kwartaal) een aangifte Omzetbelasting moeten indienen.

U hoeft zich overigens niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook is nog onduidelijk hoe de energiemaatschappijen met deze nieuwe situatie zullen omgaan; het is verstandig dit vooraf te melden en een werkwijze m.b.t. het salderen (via de jaarnota) te overleggen.

Omdat u facturen uitreikt, dient u een administratie bij te houden en aan kunnen tonen wat u heeft geleverd. Dit zal de ontvanger waarschijnlijk ook eisen van u. Om die reden is dit naar onze mening alleen mogelijk indien u een moderne digitale meter heeft met teruglevertellers. Met de Ferraris draaistroommeter, die voor de particulier de makkelijkste en zekerste manier van salderen oplevert, zal dat niet gaan.

Een voordeel is wel dat de netwerkbeheerders in grote mate de plaatsing van digitale slimme meters subsidieren: men wil ze graag bij iedereen plaatsen. Liander bijvoorbeeld, rekent geen kosten voor de plaatsing van zo'n meter wanneer u deze wilt vanwege de plaatsing van een zonnepaneelsysteem.

Wel de lusten, niet de lasten

In het jaar na het jaar van de aanschaf, heeft u waarschijnlijk geen kosten meer aan uw zonnepaneel-installatie en gaat u dus netto BTW aan de Belastingdienst betalen over de geleverde stroom. Wanneer dit bedrag beneden de grens van € 1.883,- per jaar blijft, komt u in aanmerking voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). U krijgt dan een korting op de te betalen BTW. Blijft u onder de € 1.345,- dan dient u nog wél aangifte te doen, maar hoeft u het bedrag beneden € 1.345 niet te betalen.

Is uw zonne-installatie dermate van omvang dat het waarschijnlijk is dat u voor de resterende looptijd onder dit bedrag aan BTW blijft, dan kunt u een verzoek indienen voor volledige ontheffing van administratieve verplichtingen. Doe dit niet direct in het eerste jaar, want daarmee vervalt tevens uw recht op teruggave!

Om u een idee te geven: € 1.345,- aan te betalen BTW betekent een omzet (verkoop van teruggeleverde energie) van ong. € 6.400 en dat is bij een particuliere prijs van 23ct/KWh (= 19ct/KWh excl. BTW maar incl. energiebelasting) zo'n 33.690 KWh per jaar aan teruggeleverde stroom!

Overigens adviseren we u, bij gebruikmaking van deze mogelijkheden, de (belasting)regelgeving over dit onderwerp de komende jaren goed in de gaten te houden.

Bron: Aanhangsel van de Handelingen; Vragen gesteld door de leden van de Kamer, 80, 26 september 2013

Tagged Under