• De bron van alle energie op aarde!
  • Uw eigen energiecentrale...
  • Schone energie voor iedereen.

Rendabiliteit

Hoe rendabel is zonnestroom?

Een zonnepaneelsysteem is zeer rendabel. Wanneer je de investering vergelijkt met een bedrag op een spaarrekening, dan is de "Return on Investment" (ROI) veel hoger, van initieel 8% tot wel 18%. Dat ziet er goed uit! of toch niet?

In de praktijk wordt dit gegeven door veel aanbieders gebruikt om  "te vergelijken" met sparen. Echter, bij een bedrag op de bank blijft het bedrag zelf beschikbaar; je kunt het weer van de bank halen. Het zonnepaneelsysteem kun je natuurlijk ook van je dak halen, maar daarmee heb je je geld nog niet terug. Ook worden door aanbieders vaak behoorlijk hoge toekomstige stroomprijsstijgingen tot wel 7% in de berekening meegenomen.

Beter Zon rekent dan ook de ROI over de 25 jaren gegarandeerde productie om naar "echte", cumulatieve, jaar-op-jaar rendementen over uw investering van het eerste jaar. Verder gaan we uit van een gemiddeld lagere stijging van de stroomprijs in Nederland. Dan blijkt dat ook in dat geval prima rendementen te behalen zijn, tot voor ondernemers wel 7% cumulatief (dus jaar-op-jaar).

Uit deze berekeningen blijkt dat u in dat geval na 25 jaar het initiële geïnvesteerde bedrag plus dit cumulatieve rendement over het investeringsbedrag terug zult hebben verdiend, terwijl het systeem dan niet eens technisch aan het einde van zijn leven zal zijn.

Hoe werkt de teruglevering?

De stroom die het systeem opwekt gaat gewoon het eigen elektrische netwerk in. Indien er op dat moment verbruikers aanstaan, wordt de stroom direct gebruikt. Maar dat zal niet altijd het geval zijn, denk maar aan een mooie zomerse dag. In dat geval zal een beetje systeem snel meer produceren dan er verbruikt zal worden. Deze stroom zal dan via de meter worden terug geleverd aan het openbare net. De energieleverancier is verplicht deze terug geleverd stroom te verrekenen op de energierekening, inclusief de energiebelasting en de BTW.

Er wordt dus voor de geleverde stroom dezelfde prijs gegeven als voor de stroom die wordt afgenomen van de energieleverancier. Is er op enig moment meer stroomverbruik dan er wordt opgewekt, bijvoorbeeld 's avonds of 's winters, dan wordt dat gewoon van het net gehaald.

De verrekening van dit proces heet "salderen". De energieleverancier zal alleen salderen wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals het hebben van een kleinverbruikersaansluiting, niet meer terugleveren dan wat wordt afgenomen en (bij de meeste energieleveranciers) niet meer terugleveren dan 5.000 KWh per jaar.

Voldoet u hier niet (meer) aan, dan valt de (totale) terugleververgoeding terug naar het veel lagere leveringstarief.

De 5.000 KWh-voorwaarde kan heel vervelend uitpakken voor zakelijk geïnstalleerde systemen, maar er zijn gelukkig een aantal partijen in de markt die grotere teruglevering toestaan.

Kan het systeem gefinancierd worden?

Dat is zonder meer mogelijk. Er zijn meerdere mogelijkheden, van "normale" leningen tot speciale groenleningen. Voor de laatsten dient u aan de extra voorwaarden te voldoen die nu eenmaal bij een groenlening horen en die speciaal zijn opgesteld voor dit type duurzame investering.

Het goede nieuws is dat zelfs met een lening het systeem zichzelf terugverdient. Het rendement op het eigen geïnvesteerde vermogen kan zelfs oplopen naar tientallen procenten door een (groot) deel met een lening te financieren.

Zijn er fiscale aftrekmogelijkheden?

De speciale groenleningen zijn voor consumenten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiermee hoeft u niet al te veel eigen geld te steken in een systeem en kunt u als consument toch een heel behoorlijk rendement op het systeem behalen.

Voor ondernemers zijn er een aantal (redelijk standaard) fiscale instrumenten die er voor kunnen zorgen dat de fiscus voor wel 70% "mee betaalt" aan het systeem. Hiermee wordt het initiële investeringsbedrag verlaagt, wat tot gevolg heeft dat zowel het rendement omhoog gaat als de terugverdienperiode sterk wordt verkleint.

Kan en moet ik het systeem verzekeren?

Gezien de investering is een verzekering wel aan te raden, maar dit kan vaak worden ondergebracht bij de opstalverzekering. Dit is na te vragen bij de verzekeraar of intermediair.

Er zijn ook speciale zonnepanelen-verzekeringen die meer schade dekken zoals schade door van buiten afkomstig onheil, zoals hagelschade, bliksem en vandalisme en ook de gederfde inkomsten als gevolg van productieverlies.

Hoe weet ik of de saldering goed wordt uitgevoerd?

De energieleverancier maakt uw jaarrekening op aan de hand van de meterstanden. Bij een ouderwetse draaischijfmeter (een zelf-salderende Ferrarismeter) is dit simpelweg de meterstand van de meter, bij een nieuwe digitale meter worden zowel de meterstanden voor de geleverde als de teruggeleverde stroomprijs uitgelezen. In beide gevallen kunt u deze meterstanden zelf ook controleren. Daarnaast is het mogelijk een energiemanagement module aan het systeem te koppelen zodat u tot in detail kunt zien wat het systeem heeft gepresteerd.

Hoe zit het met een dubbeltariefmeter?

De stroom die overdag wordt geproduceerd wordt verrekend met de stroom die in de hoog-tarief periode is afgenomen van de leverancier. Wordt er meer teruggeleverd dan het verbruik in de hoog-tarief periode dan wordt het meerdere verrekend met de stroom die is afgenomen in de dal-uren, volgens het bijbehorende tarief.

Per saldo saldeert u met een dubbeltarief contract 5/7 van de opgewekte stroom tegen het hoog-tarief (door-de-weeks) en 2/7 tegen het laag-tarief (de weekenden). Wanneer u dan niet uw gehele verbruik opwekt of kunt opwekken (bijv. vanwege een tekort aan dakoppervlakte) zult u, doordat u verhoudingsgewijs meer in de hoog-tarief periode opwekt, een iets hogere opbrengst hebben dan bij een enkel-tarief. Zeker indien u uw gebruik naar de nacht en weekenden "stuurt" kan het dus zelfs iets voordeliger zijn een dubbeltarief contract te hebben.

Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen?

Omdat er eerst een behoorlijke investering nodig is voordat er verdiend kan worden is dit vaak een belangrijke parameter die wordt meegenomen bij de afweging of er geïnvesteerd gaat worden in een zonnenpanelensysteem. Gelukkig is de periode waarin het systeem zich terugverdiend door dalende systeemprijzen en stijgende energieprijzen steeds korter geworden, tot wel 4 jaar voor een zakelijke investering.

Maar de terugverdientijd is eigenlijk een slechte maat om te bepalen hoe rendabel je zonnestroomsysteem is. Omdat het systeem tot wel 30 jaar stroom blijft leveren, kun je veel beter kijken naar de rendementsprognose over deze hele periode. Wanneer we deze dan weer omrekenen naar een cumulatief (jaar-op-jaar) rendement is een een-op-een afweging te maken tussen het geld op de bank zetten of een investering in een systeem.

Kan ik niet beter wachten tot de prijzen nog meer zakken?

Natuurlijk kunt u wachten tot het nog voordeliger is in te stappen. Echter, u loopt dan nu al wel rendement mis. En niemand kan u vertellen hoe snel de prijzen zullen zakken (en of ze wel blijven zakken!).

De laatste verwachtingen zijn dat begin 2012 een bodem in de prijsvorming zal worden bereikt met de opstart van de nieuwste fabrieken in China.

De technologie staat niet stil gelukkig. Ook zonnepanelen worden beter, net als computers, smartphones, etc. Ook vindt men steeds efficiëntere methodes uit om zonnepanelen te fabriceren. Niemand weet echter hoe lang het duurt voordat die verbeteringen zichtbaar worden in de prijzen van systemen. Daarnaast loopt de inflatie ook mee, zich uitend in hogere arbeids- en componentkosten. Het kan best zijn dat hetgeen u aan de ene kant bespaard, aan de andere kant weer zult moeten uitgeven. En dit terwijl de inflatie nu al hoger is dan de rentevergoeding van de bank!

Kan ik met een huurwoning ook een systeem plaatsen?

Dat kan, natuurlijk. Het is wel wat lastiger, omdat de eigenaar van de woning hier natuurlijk toestemming voor moet geven. Wanneer alleen u zich bij een corporatie meldt met het idee zal men hier niet wellicht al te enthousiast op reageren, want er is over het algemeen geen beleid voor gemaakt.

Maar wanneer u er een actie van maakt en samen met een aantal medebewoners uit de buurt het gesprek met de corporatie aan gaat zal men gemiddeld genomen u wel te woord willen staan. Ook corporaties hebben oog en oor voor verduurzaming, al is het maar omdat men er zelf ook beter door op de kaart wordt gezet. Beter Zon heeft hier ervaring mee en kan u helpen met de wijze van aanpak en technische ondersteuning leveren.

Coöperatie
Een zeer goede alternatieve aanpak is het oprichten van een coöperatie. Wanneer u de actie start met uw medebewoners zou u dit in een officiële vorm kunnen gieten door een coöperatie op te zetten. Het voordeel is, dat de corporatie met een officieel orgaan zaken kan doen en afspraken kan maken. Dit geeft meer vertrouwen dan afspraken met tientallen huurders waarvan er enkele wellicht in de periode na installatie gaan verhuizen.

De coöperatie wordt dan eigenaar van de panelen op de daken, waarbij het ook mogelijk is de systemen op de daken te zetten van de huizen die "het best in de zon staan". U krijgt dan de opbrengsten van de opgewekte stroom van de coöperatie terwijl u geen systeem op het dak hoeft te hebben liggen.

Een tweede voordeel is dat de financiering van de systemen ook via de coöperatie mogelijk wordt. Er is nl. op dit moment geen enkele bank die groene leningen uitgeeft aan huurders.

Installatie

Hoe wordt het systeem aangesloten op het elektriciteitsnet?

Er komen vooral in de zomer behoorlijke vermogens van uw systeem af, welke op een veilige wijze moeten worden terug gevoerd naar het elektriciteitsnet. Om de veiligheid van het net in uw pand of huis te garanderen wordt het systeem daarom aangesloten op een eigen groep. Deze wordt met een zekering beveiligd, zodat er geen oververhitting van uw inpandige elektriciteitsnet kan ontstaan.

Alleen bij zeer kleine systemen (minder dan 500 W AC, ong. 600 Wp) kunt u het systeem aansluiten door simpelweg de stekker van de omvormer in een vrij stopcontact te steken. Het beste kunt u dan een groep uitkiezen waar niet te veel grote verbruikers op zitten.

Heb ik een speciale elektriciteitsmeter nodig?

Voor de registratie van de terug geleverde stroom is het nodig dat u of een meter heeft die dit automatisch regelt, of een meter die teruglevering registreert. Bij een dubbeltarief contract moet de meter tevens verschil kunnen maken tussen het piek en dal tarief. Anders kan de teruggeleverde stroom niet op correcte wijze worden verrekend ("gesaldeerd") via de energierekening.

Een ouderwetse draaischijfmeter (Ferrarismeter) saldeert direct door minder snel of zelfs terug te draaien. Voor u is dat eigenlijk de meest ideale situatie, al weet u dan niet hoeveel u precies terug heeft geleverd. Het voordeel is nl. dat u dan geen medewerking nodig heeft van de energieleverancier en daar kan dus ook niets fout bij gaan. Tegenwoordig worden meer en meer meters vervangen door digitale meters. Het is dan van belang een meter te nemen die ook geschikt is voor terugleverregistratie. Niet alle digitale meters kunnen dit namelijk, de goedkopere digitale meters die door energieleveranciers worden verkocht zijn hier niet geschikt voor.

Let op: er zijn ook analoge meters (met telwerk en zonder draaischijf) die niet geschikt zijn. Beter Zon kan u hier bij twijfel over adviseren.

Hoe lang duurt de installatie?

De installatie van een systeem is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het systeem. Bij grote zakelijke systemen kost de installatie van alle bevestigingsmaterialen en de panelen enkele dagen. Het aansluiten is daarna in een dagdeel gebeurd. Bij kleinere systemen, zoals een particulier systeem kan het systeem binnen een halve tot hele dag geïnstalleerd zijn. Nadat de meterkast-aanpassingen zijn verricht (zoals het plaatsen van een extra afgezekerde groep) kan het systeem stroom leveren en geld voor u gaan verdienen.

Is de installatie weer te verwijderen?

De hele installatie is relatief eenvoudig weer te verwijderen. Het is een beetje afhankelijk van het type dak waarop het gemonteerd is, maar op bijv. een pannendak is het hele systeem zonder enige schade aan systeem of dak te verwijderen en eventueel elders weer te monteren. Ook de omvormer is makkelijk mee te nemen. Het enige onderdeel van het systeem welke niet zonder meer kan worden verwijderd zijn de meterkast-aanpassingen. Voor aanpassingen op dit gebied is een gecertificeerde monteur noodzakelijk.

Let wel op: het systeem genereert behoorlijk grote stromen en spanningen, zowel aan de AC-zijde als aan de DC-zijde (bij de panelen)! U kunt heel makkelijk schade veroorzaken aan het systeem, of nog erger, persoonlijke schade oplopen. Ook bij de montage moet weer goed worden opgelet op de wijze van aansluiten zodat bijvoorbeeld de polariteit van de panelen in acht wordt genomen. 

Wat als ik onderhoud moet plegen aan het dak?

Het is verstandig om voor plaatsing na te denken over de ruimte die die nodig is voor onderhoud aan het dak of installaties op het dak. Bij het maken van een advies houdt Beter Zon hier, in overleg met u en gegeven de technische mogelijkheden van het systeem, al rekening mee.

Technologie

Hoe weet ik of mijn zonnestroomsysteem optimaal functioneert?

Op de omvormer wordt aangegeven hoeveel het systeem heeft geproduceerd in de afgelopen tijd en hoeveel vermogen hij op dat moment levert. Meer nauwkeurig kun je dit alleen bepalen door zelf meterstanden bij te houden of via een energiemanagement systeem. Hiervoor zijn modules te verkrijgen die per minuut bijhouden hoe het systeem functioneert en waarvan de data ook via internet uit is te lezen. Beter Zon kan u meer zekerheid geven over de prestaties van uw systeem door de opbrengstgegevens te leggen naast die van andere, vergelijkbare systemen. 

Wat is de kwaliteit van de zonnepanelen?

Zonnepanelen worden geleverd via groothandels en systeemhuizen die zelf de kwaliteit controleren  of laten controleren. Ook de (Chinese en westerse) fabrikanten begrijpen het belang van een (Duits) keurmerk en laten hun panelen op voorhand reeds testen. Beter Zon levert alleen A-merk kwaliteit panelen, want wij willen de zekerheid hebben dat uw systeem ook inderdaad 25 tot 30 jaar stroom levert.

Alle fabrikanten geven daarnaast garanties op de panelen en een rendementsgarantie van 90% c.q. 80% na 10 c.q. 25 jaar. Zo heeft u de zekerheid dat het systeem voldoende rendement oplevert, ook over zo'n lange periode!

Wat is de levensduur van een zonnepaneelsysteem?

Zonnepanelen hebben een levensduur van meer dan 25 jaar. Alle gerenommeerde fabrikanten geven een rendementsgarantie van 90% van het genormeerde vermogen na 10 jaar en 80% van het genormeerde vermogen na 25 jaar.

Omvormers gaan waarschijnlijk minder lang mee, alhoewel de A-merk leveranciers grote verbeteringen weten te realiseren en hun omvormers robuust uitvoeren. Het is daarom niet precies op voorhand te zeggen hoe lang een omvormer zal mee gaan. Het frame waarop het systeem wordt gemonteerd is van stevig lichtmetaal gefabriceerd en houdt het biij juiste montage zonder problemen de gehele levensduur uit.

Wat zijn zonnecollectoren?

Zonnecollectoren zijn zwarte panelen waar water doorheen wordt gevoerd wat door de zon wordt opgewarmd. Dit water wordt dan in een (zonne)boiler opgeslagen voor later gebruik. Vaak wordt de zonneboiler gecombineerd met een CV-ketel voor de winterperiode. Tegenwoordig is het ook mogelijk een zonneboilersysteem met een warmtepomp te combineren. In al deze gevallen wordt gas bespaard voor de verwarming van tapwater en vermindert de CO2-uitstoot. 

Hoe duurzaam is de productie van een zonnepaneel?

De energie die nodig is om een zonnepaneel te produceren is na 1,5-2 jaar produceren al weer gecompenseerd. Het zonnecel-materiaal bestaat uit Silicium, een halfgeleider. Dit materiaal en de materialen waaruit een zonnepaneel bestaat (vooral aluminium en glas) zijn waardevol en worden aan het einde van de levensduur gerecycled in het PV Cycle programma waar de leverancier bij is aangesloten. Met een levensduur van meer dan 25 jaar is het een van de schoonste technologieën.

Hoe lang gaat de omvormer mee?

De omvormer is eigenlijk het zwaarst belaste onderdeel van de installatie. Een goede omvormer zet niet alleen de gelijkstroom van de panelen om in wisselstroom, maar "regelt" ook het werkingsniveau waarop de set van aangesloten panelen opereren. Het is dan ook van belang de juiste omvormer te kiezen bij een installatie. Ook de wijze van aankoppelen van de panelen op de omvormer(s) bepaald welke omvormer het meest geschikt is.

De A-merk leveranciers hebben hun omvormers robuust uitgevoerd om zo lang mogelijk met hoge efficiëntie de stroomlevering te reguleren en om te zetten naar wisselspanning. Een goede koeling van de omvormer helpt daarbij om voortijdige uitval te voorkomen. Het is echter mogelijk dat gedurende de lange levensduur van de zonnepanelen (minimaal 25 jaar, maar wellicht 30 jaar) een nieuwe omvormer nodig zal zijn.

Wat zijn de precieze maten van de panelen?

De precieze omvang varieert per paneel. Een meeste panelen zijn ongeveer 1 m bij 1,7 m. Er zijn andere maten verkrijgbaar indien dit nodig zou zijn.

Voor al uw technische vragen kunt u ook terecht bij Beter Zon: 06 303 279 44 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene informatie

Zonne-energie: wat is het en hoe werkt het?

Zonne-energie ontstaat door kernfusie op de zon en bereikt de aarde als licht. De totale hoeveelheid zonne-energie die op aarde valt is 9000 keer groter dan de totale energiebehoefte van alle mensen op aarde. Zonnepanelen kunnen licht omzetten in electriciteit door gebruik te maken van de eigenschappen van fotonen (lichtdeeltjes/golfjes) en halfgeleidermaterialen zoals Silicium. De lichtdeeltjes zorgen er voor dat in het halfgeleidermateriaal electronen worden "losgeslagen" waardoor er fotovoltaïsche spanningsopbouw plaatsvind. Dit is in het Engels Photo Voltaic (PV).

Een aantal technische termen van PV-energie c.q. zonnestroom verklaard:

Term Verklaring
Zonnecel: bouwsteen die onder invloed van licht elektriciteit levert.
Zonnepaneel/-module: een groot aantal (soms wel 60 a 80) in serie geschakelde zonnecellen.
PV- of zonnepaneelsysteem: een aantal zonnepanelen, compleet met overige systeemonderdelen zoals de bevestigingsconstructie, de bekabeling en de omvormer.
Inverter / omvormer: het apparaat dat de gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen omzet in wisselspanning (AC) voor het electriciteitsnet.
DC: Direct Current (Engels) ofwel gelijkstroom. Van de panelen naar de omvormer lopen elektriciteitskabels die gelijkstroom voeren.
AC: Alternating Current (Engels) ofwel wisselstroom. Vanaf de omvormer wordt de wisselstroom het eigen electriciteitsnetwerk ingevoerd (via de meterkast).

 

Hoe werkt een zonnecel?

Zonnecel - werkingMet behulp van het fotovoltaïsche proces dat in een zonnecel (PV-cel) plaatsvindt wordt zonlicht direct omgezet in
elektriciteit, zonder bewegende delen.
Zonnecellen worden gemaakt van zogenaamde
halfgeleidermaterialen, meestal Silicium. Onder inwerking van licht worden negatief geladen elektronen vrijgemaakt
om te bewegen. Deze elektronen laten eveneens beweeglijke, positief geladen "gaten" achter. Door de opbouw van de zonnecel migreren de positieve en negatieve deeltjes naar verschillende zijden van de cel zodat er een spanningsverschil ontstaat tussen de voor- en de achterkant van de zonnecel. Wanneer de voor- en achterzijde met elkaar worden verbonden, gaat een elektrische stroom lopen en levert de cel elektriciteit.

Tagged Under