• De bron van alle energie op aarde!
  • Uw eigen energiecentrale...
  • Schone energie voor iedereen.

Rendement en terugverdientijden

Van oudsher is de "TVT" ofwel de TerugVerdienTijd naast de kostprijs in €/Wp (Euro per Wattpiek) het belangrijkste kenmerk van een zonnepaneelinstallatie. Die tijden zijn echter geweest! Het rendement op uw investering is nu veel interessanter. Natuurlijk is het noodzakelijk om het systeem terug te verdienen: u zou anders in het geheel geen rendement behalen...

Wij snappen dat het geld dat geïnvesteerd is in de installatie op uw dak niet elders kan worden geïnvesteerd. Daarom spreken wij over cumulatieve, jaar-op-jaar rendementen die vergelijkbaar zijn met uw geld op de bank zetten en dat er na de periode ook weer uit kunnen halen, mét interest.

De jaarlijkse opbrengsten worden vaak rendement op uw geïnvesteerd vermogen genoemd en kunnen oplopen tot tientallen procenten van de investering. Hiermee, in combinatie met de fiscale voordelen die zijn te verkrijgen, is het goed sier maken. De installatie is echter geen machine die noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw werkzaamheden. De gelden voor de investering in zonnepanelen moeten dus bank-vergelijkbaar rendabel zijn. 

Zakelijk rendement

Voor IB-ondernemers (eenmanszaken en VOF's) is een cumulatief rendement van 7-9% per jaar mogelijk! En dat bank-vergelijkbaar (met de investering terug) gedurende 25 a 30 jaar. De tijd waarin u uw geinvesteerde vermogen terug hebt verdiend beloopt dan zo'n 3 à 4 jaar (soms zelfs korter!). En dit gewoon zonder subsidie... U begrijpt nu wel waarom we stellen dat u deze kans niet wilt missen en wel enthousiast moet worden van de mogelijkheden!

Voor een B.V. ligt het rendement een fractie lager, zo'n 6-8% gedurende de bedrijfstijd is mogelijk. U heeft het systeem dan in zo'n 5 à 7 jaar terugverdiend. Dit heeft te maken met het feit dat de vennootschapsbelasting (Vpb) met 20% en 25% lager is dan de inkomstenbelasting en B.V.'s meer stroom verbruiken. Wel is te concluderen dat voor alle bedrijven die minder dan 50.000 KWh per jaar verbruiken, zonne-energie altijd interessant is.

Belastingvoordelen

In beide situaties gaan we er vanuit dat er in de onderneming (voldoende) winst wordt gemaakt. Om deze rendementen en terugverdientijden te realiseren is het van belang dat er eigen vermogen aanwezig is (bijv. 50% van de investering). De belastingdienst "betaalt" via de KIA en EIA een groot deel (tot 70%) van de investering en indien nodig kan er groen geleend worden, met de daarbij behorende fiscale voordelen. Dat heeft natuurlijk wel enige invloed op uw rendement, alhoewel dat bij een juiste keuze van lening erg kan meevallen. En in situaties waarin u vreemd vermogen weet in te zetten zal het rendement op uw eigen vermogen juist enorm kunnen stijgen, tot wel tientallen procenten!

In voorkomende gevallen is het ook nog mogelijk om de installatie via uw onderneming aan te schaffen en aan uzelf in privé te "leasen" met behoud van fiscale mogelijkheden. Hierdoor hoeft u de opgewekte zonnestroom niet persé zakelijk te gebruiken. Wel verdient het aanbeveling de leaseconstructie vooraf te laten vastleggen door de belastinginspecteur.

Privé rendement

Wanneer u privé investeert, heeft u niet de fiscale voordelen die een ondernemer kan inzetten. Wel heeft u het voordeel dat ook de betaalde BTW op de afgenomen stroom bij de saldering wordt meegerekend. Het rendement kan evenzogoed oplopen tot (cumulatief) zo'n 4-6% per jaar. Ook deze percentages zijn beter dan hetgeen u op het moment van de banken krijgt! De terugverdientijd is wel wat langer; zo'n 6 à 7 jaar is mogelijk.

Advies voor uw situatie? 

Wilt u een berekening toegepast op uw specifieke situatie dan kunt u direct contact opnemen met ons voor een adviesgesprek. Wij kunnen u de kosten en baten, inclusief fiscale- en terugleveraspecten, haarfijn voorleggen. 

Tagged Under