• De bron van alle energie op aarde!
  • Uw eigen energiecentrale...
  • Schone energie voor iedereen.

Uw eigen energiecentrale...

Uw zonnepanelen produceren in de zomer natuurlijk veel meer stroom dan in de winter. In de winter kunt u alleen voldoende stroom voor eigen verbruik produceren wanneer u een enorm systeem heeft; en daarvoor is ook een groot dak nodig. U zult dus in de winter dus waarschijnlijk extra stroom moeten betrekken van uw energieleverancier tegen de prijs die in uw contract staat.

Tegelijkertijd levert een relatief klein systeem in de zomer al snel meer dan u zelf gebruikt in uw bedrijf of huishouden. Deze stroom kunt u terugleveren aan uw energieleverancier. Hiermee fungeert het net als buffer voor de seizoensafhankelijke mismatch tussen uw vraag en aanbod. De grote vraag is dan tegen welke (prijs)condities dat gebeurt.

Saldering in Nederland

Gelukkig is het in Nederland wettelijk geregeld dat uw energiemaatschappij de door uzelf opgewekte stroom moet accepteren en vergoeden tegen dezelfde prijs als waarvoor u wordt belast wanneer u zelf stroom afneemt. Dit heet "salderen". Bij het salderen wordt uw zelf geleverde stroom vergoed tegen dezelfde prijs als waartegen u het uit het net heeft opgenomen, inclusief de energiebelasting en BTW.

Er zijn natuurlijk andere condities waar u aan moet voldoen, zoals het hebben van een zg. "kleinverbruikersaansluiting" van 3x 80 Ampere aansluitwaarde. Verder is het van belang dat u niet meer teruglevert dan dat u afneemt in een jaar. Bij de meeste energieleveranciers (zoals Nuon) mag u ook niet meer dan 5.000 KWh salderen, alle meer geproduceerde elektriciteit wordt dan tegen het lagere leveringstarief vergoed, ook wanneer u zelf meer verbruikt. Er zijn echter een paar energiemaatschappijen die (bijna) onbeperkt salderen:

Eigen verbruik

Overigens is er nog een andere mogelijkheid om meer zonnestroom te gebruiken: het deel dat u (ook in de zomer) overdag binnen uw bedrijf of woning gebruikt en dus niet "door de meter" gaat wordt ook niet gesaldeert. U kunt dus, afhankelijk van uw eigen verbruik in de zomer, meer zonne-energie oogsten dan u van het net nodig heeft. Dit kan zeer profijtelijk zijn wanneer uw verbruik overdag in de zomer hoog is.

Particulier

Als particuliere verbruiker zult u bijna nooit aan de grens van 5.000 KWh per jaar komen. Dat heeft te maken met de grootte van het daarvoor benodigde zonnepanelensysteem en het daarvoor benodigde oppervlakte. Overigens: het gemiddelde gebruik van een Nederlands gezin is 3500 KWh per jaar.

Grootverbruikende ondernemer

U bent in staat uw stroomrekening op nul te zetten voor de komende 30 jaar door gebruik te maken van onbeperkt salderen! Stel dat u normaal 15.000 kWh per jaar verbruikt, en u gaat 10.000 kWh per jaar opwekken, dan betaalt u bij de jaarafrekening nog maar 5.000 kWh. Uw eigen zonnestroom-productie wordt dus simpelweg van uw verbruik afgetrokken. Vanwege energiebelastingstaffels geldt dan ook nog een keer dat hoe meer u opwekt, hoe meer het u gaat opleveren. Het wordt dan zeker rendabel om uw energieverbruik richting nul te laten dalen.

Advies en berekening

Neemt u maar contact op voor advies en een specifieke berekening toegepast op uw situatie. We kunnen u behalve over het salderen ook uitgebreid informeren over de terugverdientijden, de kosten en het verwachte rendement op uw installatie.

Tagged Under