• De bron van alle energie op aarde!
  • Uw eigen energiecentrale...
  • Schone energie voor iedereen.

Gezien de rendementen die je met zonnepanelen kunt behalen is het niet vreemd dat meer en meer huurders ook interesse hebben in een zonnepaneelsysteem. Dat lijkt lastig, want je zit in feite in andermans huis.

Maar eigenlijk valt dat wel mee. Tegenwoordig zijn er allerlei regelingen waarbij u ook bijvoorbeeld een eigen keuken mag plaatsen en belangrijker; deze mag laten zitten wanneer u zou vertrekken. Deze regelingen, die onder de noemer "Zelf Aangebrachte Voorzieningen" (ZAV) door het leven gaan, verschillen wel vaak per verhuurder, maar hebben in de basis dezelfde grondslag.

U zult e.e.a. wel moeten aanmelden en men zal uw aanvraag beoordelen op uitvoerbaarheid. Belangrijkste criterium bij de acceptatie is of e.e.a. conform bouwtechnische eisen is uitgevoerd, dus deugdelijk en volgens de bestaande veiligheidseisen.

Enkele woningcorporaties gaan zelfs verder en kunnen u een ZAV+ -regeling aanbieden waarbij er ook zaken worden geregeld indien u uit de woning vertrekt. In dat geval zijn er afspraken te maken over de overname van het systeem naar rato van de leeftijd. Maar u kunt het systeem eventueel ook meenemen naar een nieuwe woning en daar weer op het dak zetten.

Er zijn dus vaak meer mogelijkheden dan u zou verwachten, zeker wanneer u (eventueel met een aantal buren) contact opneemt met de verhuurder en deze uw vraag voorlegt.

Tagged Under